מאי '21

משרדנו ליווה את חברת ארגו פרופרטיז אן. וי. בהנפקה ראשונה לציבור של מניותיה בבורסה לניירות ערך בתך אביב בהיקף של 216 מיליון ש"ח, לפי שווי חברה של מיליארד ש"ח לפני הכסף

מאי '21

משרדנו ליווה את חברת נמקו ריאלטי לטד בהליך הרחבת סדרה א', בהיקף של 85 מיליון שקלים.

דצמבר '20

משרדנו ליווה את ספנסר אקוויטי גרופ לימיטד בהנפקה פרטית של אגרות חוב (סדרה ב') למשקיעים מסווגים, בהיקף של 250 מיליון ₪ (בדרך של הרחבת סדרה).

נובמבר '20

משרדנו ליווה את חברת The Zarasai Group Ltd (חברה אמריקאית המתמחה בנדל"ן מניב למגורים בניו יורק) בהנפקה של סדרת אג"ח חדשה, במסגרתה גויסו כ-217 מיליון שקלים בריבית של 5.45%. הסדרה מובטחת בין היתר באמצעות משכנתא על 4 בנייני rental building בניו יורק.

ספטמבר '20

משרדנו ליווה את חברת Copperline Americas Limited אשר השלימה הנפקה ראשונה של סדרה ג' חדשה של אגרות חוב (אשר בחלקה בוצע במסגרת של הצעת רכש חליפין למחזיקי אגרות חוב הקיימים של סדרה א'), במסגרתה גייסה החברה כ-91 מיליון ₪. הסדרה הובטחה בין היתר באמצעות שעבוד על נכס נדל"ן של החברה בניו יורק.

יולי '20

משרדנו ליווה את חברת דה-לסר, העוסקת בנדל"ן מניב בניו יורק, בהליך גיוס של סדרת אג"ח חדשה המובטח בשעבוד על שלושה נכסי נדל"ן בניו יורק, בסך של כ-168 מיליון ₪ ערך נקוב (בערך כספי כולל של כ-164 מיליון שקלים) בריבית של 5%.

ספטמבר '19

משרדנו ייצג את אלעד קנדה (בבעלות מר יצחק תשובה) בגיוס של חצי מיליארד ש"ח (500,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר '19

משרדנו ייצג את נמקו ריאלטי, המחזיקה מרכזים מסחריים ברחבי ארה"ב בגיוס של כארבע מאות מיליון ש"ח (400,000,000 ש"ח) של אגרות חוב.

ספטמבר '19

בשנת 2019, ליווה המשרד את הכנתו של תשקיף הנפקת מניות IPO מיוחד במינו, פורץ דרך וראשוני בתולדות שוק ההון הישראלי, במסגרתו הובאה לראשונה לבורסה קרן ריט אמריקאית בתצורת UpReit אשר תציע מניות רק לציבור בישראל ומשכך ביצעה מסלול רישום מלא בישראל ולא בדרך של רישום כפול.

אוגוסט '19

משרדנו גאה לייצג את Hertz Group Realty Trust, קרן הריט האמריקאית הראשונה מסוגה המציעה בישראל מניות בתצורת UPREIT. מדובר בהליך ראשוני ותקדימי בשוק ההון בישראל.

אפריל '19

משרדנו ייצג את ענקית הנדל"ן מדאלאס Westdale Properties בהנפקת 500 מיליון ש"ח אגרות חוב (IPO) לראשונה בדרך של הצעה לא אחידה למשקיעים מסווגים

30 years of excellence