קרסו נדל"ן

חברת קרסו נדל"ן השלימה בחודש ינואר 2024, הרחבת סדרה של אגרות חוב (סדרה א') בבורסה לניירות ערך בתל אביב, בהיקף של כ-300 מליון ש"ח.